Au fost modificate conditiile privind Reg. General referitor la protecţia datelor conform Reg. UE 2016/679    
 

   GEOTOP a fost înfiinţat în 1991 de Prof. Dr. Gherasim Márton. Experienţa sa în domeniul geodeziei, fotogrammetriei, si nu în ultimul rând a progrãmarii, a polarizat specialisti tineri cu spirit antreprenorial creându-se o echipa de dezvoltare software dinamicã, încã de la începuturile activitaţii firmei. În paralel cu aceasta, GEOTOP a executat lucrãri de cadastru general si de specialitate cu staţii totale si tehnologia GNSS, înglobând aceastã experienţã în programele dezvoltate. La acestea s-au adãugat în ultimii ani elaborarea de proiecte GIS pentru administrarea informaţiilor cu referinţã spaţialã din diferite domenii şi comercializarea de echipamente geodezice.

Dezvoltare Software
   Primele produse software create si comercializate de Geotop au fost programul Topo pentru crearea documentaţiei conform H.G. 834, RGLXYZ - Reţele Geodezice Locale, ArcSys crearea planului digital si topologie, Dplus - parcelare, Aero - program de aerotriangulaţie si alte programe utilitare. Printr-o perfecţionare continuã, din acestea au fost dezvoltate softurile principale de astãzi, cu performanţe competitive - MapSys si TopoSys care ocupã un rol central în procesul de prelucrare eficientã a datelor geo-informaţionale, pentru un numãr din ce în ce mai mare de clienţi ai firmei. Aplicaţiile Attrib, DocCad, ETP şi CG completeazã funcţionalitatea softurilor principale cu posibilitatea introducerii informaţiilor cadastrale de specialitate în structuri de date relaţionale predefinite, conform normelor cadastrale, obţinându-se bãnci de date integrabile în orice sistem GIS. Softul MapSys Internet Map Server permite publicarea informatiilor cu referinţã spaţialã validate în reţeaua Internet sau Intranet pe baza profilelor de utilizator definite de acesta. Utilizatorii softurilor GEOTOP sunt atât firme private de specialitate cadastralã şi GIS, cât şi organizaţii dein urmãtoarele categorii:

  • Administrative - Primãrii, Consilii Judeţene
  • Cadastru: Agenţia Agenţia Naţionalã de Cadastru si Publicitate Imobiliarã
  • Forestier: Ocoale Silvice/Composesorate
  • Agricol: Ferme agricole private
  • Mediu/Ape: administratori de proiecte Natura 2000, Apele Române

   Deoarece aceste instituţii au în administrare un volum foarte mare de informaţii, conversia lor în structuri relaţionale validate cu ajutorul aplicaţiilor create de GEOTOP reprezintã un beneficiu şi un sprijin real în activitatea specificã. Prin crearea şi asigurarea referinţei geodezice a informaţiilor administrate, utilizatorii au siguranţa consistenţei datelor atât din puct de vedere geographic cât şi din punct de vedere a structurii propuse.
   Numãrul de licenţe de soft simple sau de reţea comercializate de firma noastrã a crescut în fiecare an, ajungând în 2011 la aproape cinci mii. Softurile Geotop sunt dezvoltate în continuare ţinând cont de urmãtoarele principii:

  • Soluţii generale traduse în funcţii cât mai simple
  • Deschidere maximã la comunicare cu alte sisteme
  • Funcţionare sigurã
  • Performanţã si eficienţã maxima
  • Compatibilitate totalã cu echipamentele geodezice comercializate


Lucrãri de cadastru
   Geotop executã lucrãri de cadastru general si imobiliar-edilitar în orase si teritorii administrative din diferite regiuni ale ţãrii. Echipele de teren sunt formate din tineri specialisti care au experienţã în realizarea lucrãrilor de teren. Dotarea lor include autoturisme de teren, staţii totale Sokkia si echipamente GNSS SPNA (Spectra Precision/Nikon/Ashtech) de ultimã generaţie. Lucrãrile de acelasi caracter se executã pe baza unor standarde comune privind numerotarea si codificarea punctelor, distribuţia straturilor si prelucrarea informaţiilor alfanumerice. Prelucrarea la birou a informaţiilor rezultate din mãsurãtori topografice sau din scanarea planurilor existente se efectueazã cu exploatarea din plin a funcţionalitãţii softurilor în colaborare apropiatã cu Departamentul Software.

Proiecte GIS
   Derularea proiectelor GIS este o sarcinã complexã compusã din mai multe faze: documentarea, concepţia si întocmirea proiectului, culegerea si validarea datelor, asamblarea informaţiilor, crearea aplicaţiilor software, testarea, predarea în exploatare si instruirea personalului. Printre proiectele GIS în derulare sau finalizate de GEOTOP se numãrã Sistemul Informaţional de Administrare a Municipiului Timisoara (TimSig), Sistem Informaţional Imobilar-Edilitar şi Banca de Date Urbanã realizat în numeroase oraşe din ţarã, Sisteme Informaţinalã de Administrare de nivel judeţean, proiecte Natura2000.
   În prezent, colectivul de dezvoltare, teren, culegere/conversie date formeazã o echipa al cãrui efort depus în sensul folosirii unei tehnologii comune, verificate în situaţii reale pentru fiecare tip de lucrare sau proiect, are ca rezultat perfecţionarea produselor software si a tehnologiilor puse la dispoziţia tuturor specialistilor.

Echipamente geodezice
   Geotop este reprezentant autorizat pe teritoriul României al Echipamentelor geodezice Spectra Precision/Nikon/Ashtech, ca şi a echipamentelor IT de teren Handheld. Astfel suntem în mãsurã sã oferim tehnolgii complete în cadrul oricãrui proiect care implicã crearea şi administrarea informaţiilor cu referinţã spaţialã.


Director
Ing. Huba Márton 
  © 2017 GEOTOP