Au fost modificate conditiile privind Reg. General referitor la protecţia datelor conform Reg. UE 2016/679    
 

   TopoSys - programul de calcule topo-geodezice a devenit cu versiunea 7.0, un soft de specialitate cu functionalitate marita, care ofera metodele consacrate de calcul si compensare în mediu Windows, la care se adauga posibilitati de administrare a datelor grafice si alfanumerice mai eficiente, în baze de date MS-Access.
Mai mult despre TopoSys 7.0 
  TopoSys 7.0 single   Instalarea individualã pe un calculator   498€     buc.
  TopoSys 7.0 server   Instalare în reţea, un calculator   588€     buc.
  TopoSys 7.0 client   Presupune instalarea unui TopoSys server   248€     buc.
  Mentenanta software   Mentenanta software 12 Luni TopoSys   149€     buc.
  Reintrare in mentenanta   Reintrare in mentenanta software 12 Luni   199€     buc.
  Upgrade de la cheie single la cheie de reţea   1 utilizator inclus   99€     buc.
  Diferenţã de preţ la cheie Micro (laptop/tabletã)   1 utilizator inclus   51€     buc.
   Funcţionalitatea sistemului GIS cadastral MapSys permite generarea eficientã a planului digital şi efectuarea pregãtirii, utilizãrii şi interogãrii datelor cu referinţã spaţialã, cu ajutorul unor funcţii specializate incluse în program, având ca scop crearea unui model de date relaţional încãrcat cu informaţii validate topologic. Acest lucru permite utilizarea acestora în MapSys sau în sistem GIS sau aplicaţie alfanumericã de gestionare a datelor.
Mai mult despre MapSys 10.0 
  MapSys 10.0 single   Instalare individualã pe un calculator Reducere!! -19%   988€     buc.
  MapSys 10.0 server   Instalare în reţea, un calculator Reducere!! -19% 1088€     buc.
  MapSys 10.0 client   Presupune instalarea unui MapSys serverReducere!! -19%   498€     buc.
  Mentenanta software   Mentenanta software 12 Luni MapSys   149€     buc.
  Reintrare in mentenanta   Reintrare in mentenanta software 12 Luni   199€     buc.
  Upgrade de la cheie single la cheie de reţea   1 utilizator inclus   99€     buc.
  Diferenţã de preţ la cheie Micro (laptop/tabletã)   1 utilizator inclus   51€     buc.
   MapSys Android este versiunea MapSys dezvoltatã special pentru telefoane mobile şi tablete bazate pe sistemul de operare Android. MapSys Android 10 permite efectuarea operaţiilor grafice şi a calculelor simple specifice cadastrului, preluarea şi transformarea directã a datelor de poziţionare în Sistemul de proiectie Stereografic 1970 din receptorul GPS de navigaţie incorporat.
Mai mult despre MapSys Android
  MapSys Android RTK   Activarea unei licenţeReducere!! -19%
  498€     buc.
   MapSys Mobile este versiunea MapSys dezvoltatã special pentru telefoane mobile şi calculatoare PDA bazate pe sistemul de operare Windows Mobile 5, 6, 6.5 şi Windows CE. MapSys Mobile 9 permite efectuarea operaţiilor grafice şi a calculelor simple specifice cadastrului, preluarea şi transformarea directã a datelor de poziţionare în Sistemul de proiecţie Stereografic 1970 sau oricare alt sistem de coordonate uzual din receptorul GPS de navigaţie extern sau incorporat în PDA.
Mai mult despre MapSys Mobile
  MapSys Mobile pe card 2 GB   Instalare pe un card SD Reducere!! -19%   249€     buc.
  Upgrade la MapSys Mobile 9 de la MapSys PDA   Instalare pe un card SD   49€     buc.
   Prin utilizarea MapSys Internet Map Server, valoarea datelor geo-informaţionale este multiplicatã prin faptul cã acestea sunt puse la dispoziţia utilizatorilor potenţiali acolo unde şi atunci când aceştia au nevoie de ele, imediat ce administratorul datelor şi potenţialii clienţi sunt conectaţi la Internet. Pentru utilizatorii de tip Intranet conectaţi printr-o reţea localã, funcţiile de configurare şi utilizare sunt aceleaşi ca în cazul reţelei Internet. Informaţiile puse la dispoziţie în reţea sunt reprezentate de lucrãri MapSys obişnuite aflate pe server care pot avea un grad de detaliere stabilit în funcţie de utilizator. Lucrãrile MapSys configurate pot fi cele originale - aflate în permanentã schimbare - sau copiile acestora. Astfel existã un control permanent asupra actualitãţii informaţiilor puse la dispoziţie.IMS este o aplicaţie tip client-server, asigurã utilzãrii lucrãrilor MapSys cu dimensiuni mari şi pe calculatoare cu performanţe reduse. Pot fi definite un numãr nelimitat de interogãri, astfel pot fi vizualizate date specifice oricãrui domeniu, interogãrile legându-se la obiectele MapSys.
Mai mult despre MapSys IMS 
  MapSys Internet Map Server   Presupune instalarea Windows NT, 2000 sau XP şi IIS server 4 sau mai recent. Clienţi nelimitaţi Reducere!! -19%   699€     buc.
   Pachetul de aplicaţii cadastrale Attrib permite generarea Bãncii de Date Cadastrale bazata pe atributele geo-referenţiate furnizate de MapSys. Fişele standard se pot tipari din aplicaţiile Attrib sau se pot afisa prin selectarea obiectului corespondent din MapSys. Datorita structurii relaţionale, Banca de Date Cadastrala generata cu aplicaţiile Attrib poate fi legata la orice program GIS.
Mai mult despre Attrib 
  Attrib   Preţul a trei aplicaţiiReducere!! -19%   249€     buc.
   Aplicaţia DocCad este un Sistem de Management al Documentelor (DMS) care permite administrarea şi crearea în forma finalã a Documentaţiilor Cadastrale conform normelor ANCPI. Folosind DocCad, utilizatorul are întotdeauna o imagine clarã asupra documentaţiilor, conţinutului şi stãrii de execuţie. Aplicaţia creeazã automat o structurã de date standard în care se genereazã în format digital documentaţia completã începând cu Pagina de titlu, Cereri, PAD-uri, Descrierea Punctelor, Tabele de mişcare, Calculul suprafeţelor, inclusiv Fişa de calcul. Schiţele şi planurile necesare pot fi elaborate în programe CAD sau GIS binecunoscute. Dacã în acest scop se utilizeazã MapSys, planul digital redactat pe straturi constituie baza de pornire a edificãrii bazei de date GIS primare, în urma cãreia se preiau cu o singurã comandã în DocCad informaţiile referitoare la suprafeţe, identificatori şi relaţiile dintre pãrţile imobilului.
Mai mult despre DocCad 
  DocCad single   Instalare individuală pe un calculator Reducere!! -19%   448€     buc.
  DocCad server   Instalare în reţea, un calculator Reducere!! -19%   498€     buc.
  DocCad client   Presupune instalarea unui DocCad serverReducere!! -19%   199€     buc.
  Mentenanta software   Mentenanta software 12 Luni DocCad   149€     buc.
  Reintrare in mentenanta   Reintrare in mentenanta software 12 Luni   199€     buc.
   CG este o aplicaţie destinatã administrãrii datelor de Cadastru General conform specificaţiilor ANCPI. Aplicaţia CG împreuna cu softul GIS MapSys permite realizarea, validarea şi administrarea unei baze de date geografice relaţionale, şi generarea tuturor informaţiilor provenite din procesul de realizare a Cadastrului General având ca rezultat final crearea seturilor de date vectoriale şi de tip cgxml. Aplicaţia permite introducerea distribuitã a informaţiilor în regim client-server, utilizând baze de date MS-Access.
Mai mult despre CG 
  CG   Instalare individuală pe un calculator   498€     buc.
  Mentenanta software   Mentenanta software 12 Luni CG   149€     buc.
  Reintrare in mentenanta   Reintrare in mentenanta software 12 Luni   199€     buc.
   Surfer este pachetul software cel mai performant destinat generãrii curbelor de nivel şi al planurilor 3D de diferite tipuri. Surfer transformã datele XYZ în rezultate editabile, de înaltã calitate, cu tematici multiple, de tipul:
  • Curbe de nivel
  • Suprafatã
  • Reţea spatialã
  • Model de teren
  • Imagine spaţialã virtualã
  • Plan vectorial
  • Planuri de poziţionare
Mai mult despre Surfer 13 
  Surfer 13   Instalare individualã pe un calculator Contactaţi-ne!  
  Upgrade la Surfer 13   De la oricare versiune anterioarã Contactaţi-ne!  

Preţurile nu includ TVA

 
  © 2017 GEOTOP