Au fost modificate conditiile privind Reg. General referitor la protecţia datelor conform Reg. UE 2016/679    
 


 • Proiectare şi executare lucrãri de cadastru, geodezie, topografie cu statii totale si GPS

  - crearea de reţele geodezice locale
  - îndesiri sau extinderi de reţele geodezice locale
  - executare lucrãri de cadastru general
  - lucrãri de cadastru Imobiliar-Edilitar
  - lucrãri de cadastru de specialitate

 • Proiectare de sisteme GIS pe orice platformã software, cu utilizarea tehnologiei Internet, pentru utlizatori din categoriile

  - primãrii, administraţii locale
  - regii edilitare
  - regii de distribuţie naţionalã a energiei, petrolului sau a gazelor naturale
  - ferme agricole
  - firme cu acoperire naţionalã a distribuţiei mãrfii
  - bãnci

 • Proiectare şi generare bãnci de date urbane

  - proiectarea şi realizarea bazelor de date cu referinţa geograficã în sistemele MS-Access, Oracle, Informix etc.
  - culegere/conversie de date şi validarea acestora în vederea introducerii în baza de date
  - introducerea atributelor în baze de date

 • Creare software GIS şi de prelucrare a mãsurãtorilor

  - creare de aplicaţii specializate
  - perfecţionarea continuã a sistemelor de programe proprii MapSys şi TopoSys
  - creare de programe utilitare, drivere pentru diferite tipuri de staţii totale

 • Creare de aplicaţii GIS specializate în domeniile

  - cadastru general
  - cadastru urban imobiliar-edilitar
  - cadastre de specialitate (forestier, agricol, ape, cãi ferate, petrol, gaze naturale, etc)
  - taxe şi impozite locale
  - carte funciarã
  - notariate

 • Scolarizare, instruire de specialitate în domeniile

  - utilizarea sistemelor de programe MapSys şi TopoSys
  - culegerea şi validarea datelor
  - crearea planului digital
  - generarea bãncilor de date
  - generarea datelor cu referinţã spaţialã
  - sisteme GIS cadastrale
  - utilizarea staţiilor totale şi GPS
 •  
    © 2017 GEOTOP